Termeni și condiții

Bine ați venit pe site-ul www.sediulsocial.ro

Această pagină descrie termenii și condițiile utilizării site-ului www.sediulsocial.ro

Prin urmare, vă rugăm să citiți cu deosebită atenție Termenii și condițiile de utilizare ale site-ului www.sediulsocial.ro și Politica de utilizare a cookie-urilor privind utilizarea site-ului sediulsocial.ro. Politica de utilizare a cookie-urilor se constituie ca parte integrantă din acești Termeni și condiții.

Prezentul document conține termenii și condițiile referitoare la utilizarea serviciilor oferite de site-ul www.sediulsocial.ro. Site-ul www.sediulsocial.ro  este administrat de Hermes Cod S.R.L. cu sediul în Apahida, Str. Libertatii, nr. 188, Județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr J12/3854/2021, CUI 44737218, mail 44737218@sediulsocial.ro.

Site-ul www.sediulsocial.ro  oferă posibilitatea utilizatorilor de  a înregistra numai persoane juridice, instituții publice, ong-uri, profesioniști sau alte entități cu personalitate juridica pe site-ul www.sediulsocial.ro în condițiile și cu obligațiile pe care le vom menționa în acest document.

a. În înțelesul prezenților Termeni și Condiții definim:

Sediulsocial.ro – reprezintă un site web, precum și totalitatea serviciilor accesibile pe acest site (pe toate paginile de internet aflate pe domeniul și subdomeniile acestuia)

Servicii – Reprezintă serviciile puse la dispoziția clienților de Hermes Cod S.R.L. prin intermediul site-ului www.sediulsocial.ro, prin care aceștia pot obține:

  1. o adresa de e-mail unică în formatul cui@sediulsocial.ro cu spațiu de stocare inclus de 1GB
  2. spațiu de stocare suplimentar de pâna la 15 GB (acest serviciu poate fi achiziționat doar dacă există deja adresa de e-mail descrisă la punctul 1)
  3. orice alte servicii care pot fi integrate în cadrul site-ului sediulsocial.ro.

Client – este orice persoană juridică, instituție publică, ong, profesionist sau altă entitate cu personalitate juridică care se înregistrează pe site-ul sediulsocial.ro  și face o comanda.

Utilizator – reprezintă orice persoană fizică – reprezentant al persoanei juridice,instituție publică, ong, profesionist sau oricărui  alt tip de entitate cu personalitate juridică – care înregistrează un Client pe site-ul sediulsocial.ro. Prin înregistrarea Clientului pe site-ul sediulsocial.ro utilizatorul acționează în calitate de reprezentant al Clientului, deține dreptul legal și capacitatea de a face comenzi în numele Clientului, având puterea de a-l angaja juridic.

Site-ul sediulsocial.ro NU oferă servicii persoanelor fizice.

Comanda – reprezintă comanda de achiziționare a unuia dintre serviciile afișate pe site-ul sediulsocial.ro , realizată de un Client. Aceasta ține loc de contract.

Vizitator – reprezintă orice persoană fizică care navighează pe site-ul sediulsocial.ro, fără a înregistra un Client.

Prezentul document reprezintă un Acord între Hermes Cod SRL si Client.

b.Termeni  generali

b1. Clientul își dă consimțământul că a luat la cunostință de conținutul acestor Termeni și condiții înainte de a face orice comandă.  Prin urmare, acceptarea prezentelor Termeni și condiții  reprezintă acordul  clientului privind condițiile de utilizare a site-ului sediulsocial.ro.

b2. Pentru a achiziționa Serviciile oferite de site-ul sediulsocial.ro  Clientul va trebui să se înregistreze pe site-ul sediulsocial.ro cu o adresă de mail alternativă, iar după înregistrare, Sediulsocial va confirma și accepta cererea de înregistrare prin trimiterea unui email de confirmare către Client. Prin accesarea link-ului din mailul de validare, Clientul va putea să facă comanda pentru serviciile pe care dorește să le achiziționeze. Pentru achiziții ulterioare, el va putea să se autentifice cu numele și parola pe care le-a primit în mailul de validare.  

b3. Comanda și factura vor putea fi accesate de către Client  în două moduri: fie descărcându-le direct de  pe contul său de client de pe site-ul sediulsocial.ro, fie descărcându-le de pe email-ul clientului de tipul cui@sediulsocial.ro sau de pe mailul alternativ utilizat de către client la înregistrarea contului.

b4. Clientul este responsabil pentru instalarea oricărui software și / sau hardware  și pentru efectuarea oricăror alte configurari necesare pentru utilizarea Serviciilor comandate pe site-ul sediulsocial.ro

b5. Politica de utilizare a cookie-urilor poate fi consultată la adresa   https://sediulsocial.ro/politica-cookie.

b6. Sediulsocial.ro își rezervă dreptul de a modifica, fără notificare prealabilă, acești Termeni și condiții, precum și Serviciile furnizate sau prețul furnizării Serviciilor. Modificările de preț intră în vigoare la data publicării lor pe sediulsocial.ro și nu afectează comenzile și plățile facute până la data modificărilor.

c. Drepturi de proprietate intelectuală

c.1. Sediulsocial.ro acordă Clientului dreptul de a folosi Serviciile numai pentru uz propriu și nu în scopul revânzării. În acest caz, Revânzarea constituie un abuz. Clientul va putea accesa  Serviciile comandate/ achiziționate de pe site-ul sediulsocial.ro  pe toată durata prevăzută în Comandă. Durata și prețul serviciului Spațiu suplimentar vor  fi stabilite în funcție de durata rămasă din abonamentul adresa de e-mail de tip cui@sediulsocial.ro. Produsul spațiu suplimentar nu va putea fi comandat fără a comanda și serviciul abonament adresa de e-mail de tipul cui@sediulsocial.ro

c.2. Conținutul site-ului sediulsocial.ro este proprietatea Hermes Cod S.R.L. și este protejat conform dispozițiilor legale privind dreptul de proprietate intelectuală. Utilizarea  fără acordul scris din partea  Hermes Cod S.R.L a oricăror elemente de pe site-ul sediulsocial.ro  se pedepsește conform legilor în vigoare.

d. Garanții ale clienților

Sub sancțiunea întreruperii imediate a accesului la Servicii, fără notificare prealabilă sau daune-interese pentru reziliere, precum și a acoperirii oricărui prejudiciu generat ca urmare a conduitei neconforme, Clientul garantează că:

d.1 deține dreptul legal și capacitatea de a face comenzi în numele Clientului; în situația în care un Utilizator furnizează sau utilizează date ale societății-client, o adresă de email de pe un domeniu web aparținând firmei, precum și orice alte date care creează aparența rezonabilă că utilizatorul acționează în numele Clientului, se consideră că Utilizatorul a acționat în calitate de reprezentant al Clientului, având puterea de a-l angaja juridic; pentru orice contestații sau pretenții ale Clientului decurgând din acest fapt, acesta are posibilitatea de a se îndrepta direct împotriva Utilizatorului, fără a aduce atingere în vreun fel drepturilor și obligațiilor decurgând din relația Hermes Cod SRL – Client .

d.2. face Comanda în calitate de persoană juridică, instituție publică, ong , profesionist sau altă entitate cu personalitate juridică, nu în calitate de consumator, înțelegând prin aceasta că relației dintre Hermes Cod S.R.L și Client  nu îi sunt aplicabile dispozițiile legislației privind protecția consumatorilor.

d.3. furnizează informații reale și exacte.

d.4. în privința utilizării Serviciilor comandate de pe sediulsocial.roClientul respectă în orice moment toate legile, regulile și reglementările legale, în vigoare, fără limitare.

e. Garanții oferite de Sediulsocial.ro

Sediulsocial.ro garantează Clienților utilizarea Serviciilor  puse la dispoziție pe site, comandate și achitate de Clienți în următoarele condiții:

– plata serviciilor este confirmată procesatorul de plăți Euplătesc;

-spațiul de stocare este pus dispoziție de un terț care asigură accesul la serviciu 99,9999% din timp

f. Modalitatea de plată și de emitere factură

Pentru utilizarea serviciilor de pe site-ul sediulsocial.ro, Clientul va plăti prețul în conformitate cu tarifele stabilite în  comanda pe care acesta o face pe site-ul sediulsocial.ro.

Plata se efectuează numai cu card la plasarea comenzii online, prin intermediul procesatorului de plăți EuPlătesc.ro .

EuPlătesc.ro dispune de un sistem de gestiune a plăților electronice efectuate cu ajutorul cardurilor bancare, emise oriunde în lume sub sigla Visa sau Mastercard.Sistemul proprietar de tranzacţionare utilizează soluţii antifraudă avansată care duc la diminuarea riscurilor asociate tentativelor de fraudă electronică.

Factura se va emite automat, după confirmarea plății. Clientul va putea să-și descarce factura de pe site-ul sediulsocial.ro din contul său de client. De asemenea, el va primi factura emisă atât pe e-mailul cui@sediulsocial.ro, cât și pe e-mailul alternativ furnizat la înregistrarea pe site-ul sediulsocial.ro 

g.Întreținerea  site-ului

g.1. Sediulsocial.ro  va acționa în așa fel încât activitățile de întreținere a site-ului să nu întrerupă accesul  Clientului la contul cu care s-a înregistrat,  exceptând lucrările de întreținere de urgență, care pot conduce la întreruperea accesului la Servicii în orice moment.

g.2. Sediulsocial.ro  va întreține și va actualiza Serviciile. În cazul în care Clientul descoperă că Serviciile includ date eronate, acesta poate să le semnaleze, contactând serviciul nostru de asistență la: contact@sediulsocial.ro.

g.3. Clientul își asumă întreaga responsabilitate  pentru orice  comandă și plată a serviciilor oferite de  sediulsocial.ro.

h.Comportamente interzise

Clientul este de acord cu faptul ca site-ul sediulsocial.ro și Serviciile de pe acest site sunt proprietatea exclusivă a Sediulsocial.ro (indiferent dacă fac sau nu obiectul unei mărci înregistrate). Clientul va evita orice comportament cauzator de prejudicii față de Sediulsocial.ro sub sancțiunea întreruperii imediate a accesului la Servicii, fără notificare prealabilă sau daune-interese pentru reziliere. Acest comportament se referă la urmatoarele aspecte (fărăa a se limita la ele):

– încercarea de a ignora măsurile de securitate sau de a profita în mod fraudulos de eventuale limitări tehnice ale site-ului sediulsocial.ro   sau Serviciilor ;

 – utilizarea Serviciilor sau acordarea permisiunii unui terţ să folosească Serviciile pentru a transmite sau recepționa materiale care contravin dispozițiilor legale în vigoare sau au conținut vulgar, obscen, abuziv, defăimător, amenințător sau încalcă drepturi de proprietate intelectuală;

-vânzarea, închirierea sau subînchirierea Serviciilor unor terțe persoane;

  1. modificarea, distribuirea, transmiterea, afişarea, publicarea, reproducerea, acordarea de licenţe, crearea de produse derivate, transferul sau vânzarea oricărui fel de informații sau servicii obținute prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului sediulsocial.ro fără permisiunea scrisă a acestuia.
  2. utilizarea Serviciilor într-un mod care dăunează intereselor, inclusiv, fără limitare, prin desfășurarea sau permiterea desfășurării de activități de cracking sau hacking, de atacuri de tipul „denial of service” sau altele, introducerea de viruși, troieni sau a altor materiale / tehnologii ce pot afecta integritatea și/sau funcționarea site-ului sediul social.ro, a sistemelor și/ sau a rețelelor conexe;
  3. anularea sau manipularea anteturilor sau a oricăror identificatori (inclusiv, fără limitare, adrese URL) pentru a ascunde originea oricăror date transmise prin intermediul site-ului sediulsocial.ro;
  4. utilizarea, fără acordul Sediul social, de soft-uri, dispozitive, scripturi, roboți, alte mijloace sau procese automate pentru accesarea, copierea sau duplicarea oricărui conținut de pe site;
  5. afectarea numelui, reputației, imaginii  Hermes Cod SRL, a asociaților, administratorilor sau a personalului  acesteia în legătură cu utilizarea de către Client a Serviciilor.

I. Limitele răspunderii

 Sediulsocial.ro nu poartă nici o răspundere pentru:

-Conținutul declarat de utilizator la înregistrarea Clientului pe site-ul sediul social.ro; utilizatorul are obligația de a completa cu date reale și de a verifica și actualiza datele Clientului;

 -eventuale întreruperi în furnizarea Serviciilor sau afectarea calității acestora, cauzate de acțiuni sau omisiuni ale furnizorilor de servicii, defecțiuni sau lucrări de mentenanță la rețea sau echipamente, cazuri de forţă majoră precum și orice alte cauze independente de voința şi controlul Sediul social.ro, inclusiv, dar fără a se limita la incapacitatea de conectare sau finalizare a comunicaţiei;

– întreruperea totală sau parțială a furnizării Serviciilor sau a unor părți ale acestora ca urmare a unor atacuri cibernetice sau a imposibilității, cauzate de orice motiv, de accesare a surselor publice din care provin datele sau a rețelelor de comunicații;

– acuratețea  surselor oficiale din care sunt preluate datele;

– pagube înregistrate de Client sau terți, de orice fel, incluzând fără a se limita la orice daune directe, indirecte sau incidentale, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, orice daune pentru pierderi de profit sau venituri ale Clientului, orice întrerupere de afaceri, orice pierdere a economiilor anticipate, oportunități sau reputație rezultate / cauzate de utilizarea sau imposibilitatea utilizării Serviciilor, acțiunile utilizatorilor în baza acestora, viruși sau alte materiale dăunătoare din punct de vedere tehnologic, care pot infecta echipamentul utilizatorului; utilizarea Serviciilor se face pe propria răspundere;

– Răspunderea Sediulsocial.ro rezultată în orice mod din sau în legătură cu furnizarea Serviciilor este limitată la valoarea corespunzătoare utilizării serviciilor pentru 12 luni, dar nu mai mult de 60 de Euro, indiferent că provine dintr-un singur eveniment sau o serie de mai multe evenimente;

– Clientul va despăgubi Sediulsocial.ro cu privire la orice răspundere și/sau costuri, inclusiv, fără a se limita la orice cheltuieli legale sau alte cheltuieli profesionale, pierderi, directe sau indirecte, incluzând pierderi de profit, pierderea reputației, daune, amenzi, dobânzi sau penalități suportate de Sediulsocial.ro în legătură cu utilizarea ilegală sau necorespunzătoare a Serviciilor de către Client sau încălcarea de către acesta a Acordului  

j. Încetarea

Sediulsocial.ro poate suspenda imediat utilizarea de către Client a Serviciilor sale, fără răspundere sau rambursare, dacă:

– orice plată pe care Clientul o datorează Sediul social este întârziată, refuzată sau respinsă, din orice motiv, în timpul termenului de abonament 

– Clientul încalcă prevederile prezentilor termeni și condiții.

– Oricare dintre părți are dreptul să rezilieze  cu efect imediat prin notificarea scrisă a celeilalte părți în cazul încălcării obligațiilor care îi revin acesteia în temeiul acordului, neremediate în termen de treizeci (30) de zile de la primirea unei notificări de la cealaltă parte.

– Acordul poate fi reziliat de Sediul social în orice moment, cu o notificare prealabilă de 30 (treizeci) de zile, caz în care Sediul social restituie Clientului prețul achitat anticipat, pentru care nu s-au furnizat Serviciile.

-Rezilierea Acordului (sau a oricărui element al acestuia) nu va afecta drepturile sau obligațiile scadente ale părților.

 k. Litigii

Orice litigiu decurgând din relația dintre sediulsocial.ro și Client va fi soluționat de către părți prin tratative directe, pe cale amiabilă. Dacă soluționarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, Părţile convin ca acesta să fie soluționat de către instanţele judecătoreşti de la sediul Hermes Cod srl 

 i.Comunicare

Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Acord, trebuie să fie transmisă prin e-mail. Sediulsocial.ro va primi corespondența la adresa contact@sediulsocial.ro, iar Clientul va fi contactat la adresa de e-mail introdusă de Utilizator în momentul înregistrării Clientului.